Authors (11310)

Sort by · date · publications · names · alphabetically
Deng, Xiaoling 29 Duan, Yongping 28 Bertaccini, Assunta 26 Wang, Nian 26 Zhao, Yan 24 Davis, R. E. 22 Petroni, Giulio 22 Quaglino, Fabio 21 Zheng, Zheng 21 Wagner, Michael 21 Davis, Robert E. 21 Tamborindeguy, Cecilia 20 Chen, J. 20 Chen, Jianchi 19 Zhao, Y. 19 Deng, X. 18 Munyaneza, J. E. 18 Wei, Wei 18 Oren, Aharon 17 Jetten, Mike S. M. 16 Hedlund, Brian P. 16 Li, Wen-Jun 15 Killiny, Nabil 15 Hall, David G. 15 Hugenholtz, Philip 15 Pietersen, Gerhard 15 Lin, Hong 14 Munyaneza, Joseph E. 14 Kube, Michael 14 Sharma, A.K. 13 Sassera, Davide 13 Horn, Matthias 13 Hartung, John S. 13 Hofmann-Lehmann, Regina 13 Rao, G. P. 13 Kumar, P. 13 Ghosh, Dilip Kumar 13 Strous, Marc 13 Zhou, Changyong 13 Salehi, Mohammad 13 Levy, Amit 13 Castelli, Michele 13 Sengoda, V. G. 13 Jain, Mukesh 12 Lee, Ing-Ming 12 Heck, Michelle 12 Nielsen, Per H. 12 McMahon, Katherine D. 12 Bertaccini, A. 12 Achor, Diann 12 Okabe, Satoshi 12 Schneider, Bernd 12 Goodfellow, Michael 12 Albertsen, Mads 12 Zhou, Lijuan 11 Cooper, W. Rodney 11 Sharma, Ashwani Kumar 11 Peng, Yongzhen 11 Wang, Xuefeng 11 Gabriel, Dean W. 11 Xu, Meirong 11 Bianco, Piero Attilio 11 Foissac, Xavier 10 Casati, Paola 10 Shatters, Robert G. 10 Bowman, Kim D. 10 Lee, I.-M. 10 Rao, Govind Pratap 10 Zheng, Z. 10 Iwanami, Toru 10 Konstantinidis, Konstantinos T. 10 Stover, Ed 10 Machado, Marcos Antonio 10 Albrecht, Ute 10 Contaldo, Nicoletta 10 Yuan, Zhiguo 10 Zeng, Wei 10 Jung, Hee-Young 9 Sharma, N. 9 Oshiki, Mamoru 9 Wei, W. 9 Rush, C. M. 9 Raoult, Didier 9 Woyke, Tanja 9 Wulff, Nelson Arno 9 Salehi, M. 9 Faghihi, Mohammad Mehdi 9 Djinovic-Carugo, K. 9 Bandi, Claudio 9 Duduk, Bojan 9 Namba, Shigetou 9 Labruna, Marcelo B. 9 Fukatsu, Takema 9 Li, Jinyun 8 Dermastia, Marina 8 Ding, Fang 8 Dally, E. L. 8 Novacco, Marilisa 8 Cáceres-Martínez, Jorge 8 Lin, H. 8