Authors (11751)

Sort by · date · publications · names · alphabetically
Deng, Xiaoling 31 Bertaccini, Assunta 30 Duan, Yongping 28 Wang, Nian 26 Zhao, Yan 24 Davis, R. E. 22 Quaglino, Fabio 22 Zheng, Zheng 22 Petroni, Giulio 22 Wagner, Michael 22 Davis, Robert E. 21 Tamborindeguy, Cecilia 21 Chen, J. 20 Oren, Aharon 19 Chen, Jianchi 19 Zhao, Y. 19 Munyaneza, J. E. 18 Hedlund, Brian P. 18 Deng, X. 18 Wei, Wei 18 Li, Wen-Jun 17 Kube, Michael 17 Jetten, Mike S. M. 17 Hugenholtz, Philip 17 Killiny, Nabil 15 Hall, David G. 15 Pietersen, Gerhard 15 Zhou, Changyong 15 Rao, G. P. 14 Salehi, Mohammad 14 Lin, Hong 14 Horn, Matthias 14 Schneider, Bernd 14 Heck, Michelle 14 Munyaneza, Joseph E. 14 Wang, Xuefeng 13 Ghosh, Dilip Kumar 13 Sengoda, V. G. 13 Levy, Amit 13 Kumar, P. 13 Sharma, A.K. 13 Strous, Marc 13 Hartung, John S. 13 Castelli, Michele 13 Nielsen, Per H. 13 Sassera, Davide 13 Hofmann-Lehmann, Regina 13 Albertsen, Mads 12 Cooper, W. Rodney 12 Lee, Ing-Ming 12 Bertaccini, A. 12 Okabe, Satoshi 12 Duduk, Bojan 12 McMahon, Katherine D. 12 Achor, Diann 12 Xu, Meirong 12 Jain, Mukesh 12 Goodfellow, Michael 12 Contaldo, Nicoletta 11 Bianco, Piero Attilio 11 Konstantinidis, Konstantinos T. 11 Gabriel, Dean W. 11 Yuan, Zhiguo 11 Peng, Yongzhen 11 Zhou, Lijuan 11 Sharma, Ashwani Kumar 11 Bowman, Kim D. 11 Albrecht, Ute 11 Rao, Govind Pratap 10 Stover, Ed 10 Iwanami, Toru 10 Zheng, Z. 10 Foissac, Xavier 10 Machado, Marcos Antonio 10 Shatters, Robert G. 10 Zeng, Wei 10 Casati, Paola 10 Labruna, Marcelo B. 10 Lee, I.-M. 10 Dermastia, Marina 9 Rush, C. M. 9 Woyke, Tanja 9 Raoult, Didier 9 Faghihi, Mohammad Mehdi 9 Wulff, Nelson Arno 9 Djinovic-Carugo, K. 9 Bandi, Claudio 9 Shu, Wen-Sheng 9 Hua, Zheng-Shuang 9 Namba, Shigetou 9 Sharma, N. 9 Amann, Rudolf 9 Fukatsu, Takema 9 Wei, W. 9 Oshiki, Mamoru 9 Jung, Hee-Young 9 Salehi, M. 9 Wu, Fengnian 9 Levy, Julien G. 8 Cáceres-Martínez, Jorge 8