Authors (11281)

Sort by · date · publications · names · alphabetically
Duan, Yongping 28 Deng, Xiaoling 28 Bertaccini, Assunta 26 Wang, Nian 26 Zhao, Yan 24 Davis, R. E. 22 Petroni, Giulio 22 Wagner, Michael 21 Quaglino, Fabio 21 Davis, Robert E. 21 Zheng, Zheng 21 Tamborindeguy, Cecilia 20 Chen, J. 20 Chen, Jianchi 19 Zhao, Y. 19 Munyaneza, J. E. 18 Deng, X. 18 Wei, Wei 18 Oren, Aharon 17 Hedlund, Brian P. 16 Jetten, Mike S. M. 16 Li, Wen-Jun 15 Hall, David G. 15 Hugenholtz, Philip 15 Pietersen, Gerhard 15 Killiny, Nabil 15 Lin, Hong 14 Munyaneza, Joseph E. 14 Kube, Michael 14 Hartung, John S. 13 Levy, Amit 13 Horn, Matthias 13 Sassera, Davide 13 Sharma, A.K. 13 Rao, G. P. 13 Kumar, P. 13 Ghosh, Dilip Kumar 13 Zhou, Changyong 13 Strous, Marc 13 Salehi, Mohammad 13 Sengoda, V. G. 13 Castelli, Michele 13 Hofmann-Lehmann, Regina 13 Jain, Mukesh 12 Lee, Ing-Ming 12 Heck, Michelle 12 Nielsen, Per H. 12 Bertaccini, A. 12 McMahon, Katherine D. 12 Achor, Diann 12 Goodfellow, Michael 12 Albertsen, Mads 12 Schneider, Bernd 12 Okabe, Satoshi 12 Zhou, Lijuan 11 Cooper, W. Rodney 11 Sharma, Ashwani Kumar 11 Peng, Yongzhen 11 Wang, Xuefeng 11 Bianco, Piero Attilio 11 Gabriel, Dean W. 11 Foissac, Xavier 10 Casati, Paola 10 Shatters, Robert G. 10 Bowman, Kim D. 10 Lee, I.-M. 10 Rao, Govind Pratap 10 Zheng, Z. 10 Stover, Ed 10 Iwanami, Toru 10 Zeng, Wei 10 Machado, Marcos Antonio 10 Xu, Meirong 10 Albrecht, Ute 10 Contaldo, Nicoletta 10 Konstantinidis, Konstantinos T. 10 Yuan, Zhiguo 10 Jung, Hee-Young 9 Sharma, N. 9 Oshiki, Mamoru 9 Woyke, Tanja 9 Wei, W. 9 Rush, C. M. 9 Raoult, Didier 9 Salehi, M. 9 Faghihi, Mohammad Mehdi 9 Wulff, Nelson Arno 9 Bandi, Claudio 9 Djinovic-Carugo, K. 9 Duduk, Bojan 9 Fukatsu, Takema 9 Namba, Shigetou 9 Labruna, Marcelo B. 9 Li, Jinyun 8 Ding, Fang 8 Dally, E. L. 8 Dermastia, Marina 8 Novacco, Marilisa 8 Cáceres-Martínez, Jorge 8 Lin, H. 8